Kalvystė

Kalvystė man yra vienas iš įdomiausių tradicinių amatų. Savo amato žinias kalviai perduoda iš kartos į kartą bene 4000 metų.
Pasakojama, jog šį amatą buvo įvaldęs net graikų dievas Hefaistas…
O ką jau kalbėti aie lietuvių Kalvelį… Kalvių rankos lyg iš nieko kūrė dailius papuošalus moterims ir vyrams, kalė įvairius įrankius buičiai, puošė medinių kryžių viršūnes, Jie lengvino ir žemdirbio dalią (padargų gamyba, arklių kaustymas). Garbingas kalvystės amatas gyvas ir šiandie. Tiesa, tik kalviai skaičiuojami nebe tūkstančiais ar šimtais, o keliomis dešimtimis. Džiaugiuosi keletą šių garbių vyrų pažindamas ir galėdamas bendradarbiauti. Vieni kitus puikiai papildome. Kaltas metalas gerai dera su senu ąžuolu.